Tieto och EVRY bildar ny IT-jätte

Tieto och EVRY går ihop. Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder EUR och med 24 000 anställda blir det kombinerade företaget väl positionerat för att öka den digitala innovationstakten för nordiska företag och samhället i stort. Det kombinerade företaget får namnet TietoEVRY och kommer att stödja tusentals kunder inom såväl privat som offentlig sektor i mer än 90 länder.

Företagen menar att Tieto and EVRY har starkt kompletterande verksamheter, erbjudande och kompetenser inom områden som exempelvis digital rådgivning, industrimjukvara och moln- och infrastrukturtjänster. Kombinationen ska innebära ett starkt erbjudande inom avancerade Fintech-lösningar för den globala finansbranschen. Det kombinerade företaget ska också att kunna erbjuda heltäckande IT-tjänster för de nordiska marknaderna, inklusive hälso- och välfärdslösningar för offentlig sektor där omfattande nationella reformprogram väntas.

Med mer än 5 000 digitala konsulter i Norden och 10 000 på global nivå kommer det nya företaget att kunna accelerera kundernas digitala transformation. Det nya företaget kommer att bli en av Nordens största arbetsgivare inom digitala tjänster och mjukvara.

Den starka närvaron i Sverige, Norge och Finland, tillsammans med globala leveranscenter, utgör en god grund för framtida tillväxt, menar Kimmo Alkio, vd och koncernchef Tieto. Fintech-lösningar och branschspecifik mjukvara och tjänster för produktutveckling utgör den drivande kraften för fortsatt internationell expansion. Med den kombinerade kapaciteten att investera i nya tjänster och erbjudanden ska det nya företaget vara väl positionerat för att snabbare och mer effektivt driva innovation.

Kimmo Alkio, Tietos nuvarande vd, blir vd för det nya sammanslagna bolaget.

– Kombinationen som presenteras idag skapar ett företag som blir unikt positionerad för att leda den digitala transformationen i hela Norden och till förmån för alla våra kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort. Med fortsatta investeringar i våra anställda och den senaste teknologin så som robotics, molntjänster och AI blir vi en konkurrenskraftig digital partner för våra kunder. Vi har en stark gemensam kultur med nordiska värderingar som baseras på en stor respekt för varje individ och med fokus på livslångt lärande. Jag är övertygad om att vi kommer att skapa fantastiska möjligheter för yrkesmässig och personlig utveckling för anställda inom båda företagen, i kombination med ett starkt värdeerbjudande för våra kunder. Jag ser framför mig en otroligt spännande resa, säger Kimmo Alkio.

– Under de senaste åren har EVRY tagit viktiga steg mot att bli våra kunders främsta val för digital transformation. EVRY och Tieto delar starka nordiska värderingar som främjar öppenhet, tillit och mångfald. Jag är övertygad om att det nya företaget kommer att attrahera rätt kompetens, kunder och partners, säger Per Hove, vd EVRY.

Thomas Franzén kommer vid bolagsstämman att bli föreslagen som styrelseordförande för det kombinerade företaget. Vid slutförandet av samgåendet kommer Kimmo Alkio att utses till vd för det kombinerade företaget. Per Hove fortsätter i sin roll som vd för EVRY tills det att transaktionen är slutförd och han kommer därefter att arbeta nära Kimmo Alkio i integrationsarbetet.

Per Hove, som tillträdde som vd för EVRY i höstas, ska assistera Kimmo Alkio under en övergångsperiod i samband med fusionen.

Huvudkontoret kommer att placeras i Esbo, Finland. Lednings- och verksamhetsfunktioner kommer att fördelas till kontoren i Stockholm, Oslo och Esbo.

Efter slutfört samgående kommer det nya företaget att vara listat på Helsingforsbörsen (Nasdaq Helsinki) och Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Därutöver kommer man också att ansöka om att listas på Oslobörsen.

Transaktionen är föremål för godkännande av båda företagens aktieägare och av myndigheter. Samgåendet väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2019, eller som senast under första kvartalet 2020.