Tieto tar fram etiska riktlinjer för AI

Den nya satsningen innebär bland annat särskilda etikregler för AI och en certifiering för alla medarbetare som arbetar med AI. Detta öppnar också för anställningar till nya roller som etik- och transparensingenjörer och AI-utbildare inom etik.

Tieto utvecklar företagsplattformar och produkter inom AI för många industrier och har ett stort engagemang i utvecklingen av en ansvarsfull och etisk användning av AI. De nya etiska riktlinjerna kommer att vara en grund för alla anställda som arbetar med AI inom Tieto. Principerna, som följer Tietos Code of Conduct, kommer sannolikt att utvecklas i takt med att tekniken blir mer avancerad.

Tietos nya AI-etiska riktlinjer består av Ansvar, att utveckla AI för goda ändamål, för planeten och mänskligheten. Mänskliga rättigheter, säkra friheten att kunna tjäna goda sociala ändamål. Rättvisa och jämlikhet, fördomsfri, rättvis och inkluderande AI som främjar mångfald och jämlikhet mellan människor. Säkerhet och trygghet,  AI-system ska vara gjorda för att förhindra missbruk och för att minska säkerhetsrisker. Transparens, sträva efter att AI ska gå att förklara och kunna förklara sig själv.

AI kommer att ha en grundläggande påverkan på många aspekter av våra liv. I dag används AI inom allt från självkörande bilar och visumansökningar till medicinska diagnoser och finansiella tjänster, i vissa fall där liv och stora summor pengar kan stå på spel. Tusentals anställda globalt inom Tieto har gått en intern kurs inom AI under 2018 för att förbättra sina AI-kunskaper. Nu lanserar Tieto en intern etisk certifiering för att försäkra att de som jobbar nära AI-lösningarna följer de etiska riktlinjerna.

Tieto kommer även att etablera nya roller som fokuserar på etiska värden kopplade till AI, som etik- och transparensingenjörer och AI-utbildare inom etik. Dessa specialister ska fokusera på transparens, trovärdighet, säkerhet och rättvisa inom AI. Tieto är bland de första företagen i Norden att rekrytera för den här nya typen av roller för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull användning av AI.

– Eftersom vi kan vänta oss oerhörda framsteg inom AI är det nödvändigt att vi lyfter de etiska frågeställningarna som kommer med den här nya teknologin. Genom att integrera AI-principerna och certifieringen i vår dagliga verksamhet tror vi att vi kan bidra till en mer hållbar framtid och se till att vi skapar ansvarsfull AI som stöder mänskligheten. Företag som utvecklar AI har en viktig roll när det gäller att utforma AI-etik och vi måste lyssna på alla delar av samhället för att säkerställa högsta standard och nytta, säger Christian Guttmann, Vice President, Head of Artificial Intelligence and Data Science på Tieto.