Trend Micro köper Cloud Conformity

Trend Micro har köpt Cloud Conformity, ett företag inom Cloud Security Posture Management (CSPM). Köpet ska ge en omedelbar breddning av de molntjänster som Trend Micro kan säkra och löser ofta förbisatta säkerhetsproblem orsakade av felkonfiguration av molninfrastruktur.

Trend Micros strategi bygger på att garantera molnsäkerhet utan att stå i vägen för kundernas verksamheter. Köpet av Cloud Conformity ska vara ett starkt tillägg till Trend Micros kontinuerliga innovation inom molnsäkerhet och lägger till kompletterande funktioner som automatiskt identifierar och åtgärdar en rad konfigurationsproblem för molninfrastruktur. Det ska också optimera kostnaderna och hjälpa till att säkerställa att man efterföljer ledande regleringsstandarder som PCI, GDPR, HIPAA och NIST.

– Trend Micro var bland de allra första i branschen med att utveckla integrerad säkerhet för hybrida molninfrastrukturer, något som gjort oss till en av de globalt ledande spelarna för företag och myndigheter som vill säkra sin molnresa. I takt med att allt fler investerar i molninfrastruktur och trycket på utvecklarnas leverans ökar, så ökar även riskerna för verksamheten från felaktiga och förbisedda konfigurationer. Därför är vi mycket glada att vi genom vårt strategiska förvärv av Cloud Conformity nu kan stärka vår redan världsledande säkerhetssvit för hybrida moln med förmågan för proaktiv identifiering av felkonfigurationer, säger Erik Jönsson Sverigechef på Trend Micro.

Cloud Conformity-lösningen finns redan nu tillgänglig hos Trend Micro