Visma byter VD

Merete Hverven, för närvarande vice vd och HR-chef inom koncernen, kommer att efterträda Øystein Moan som ny vd för Visma från 31 mars 2020.

Øystein Moan har varit vd för Visma sedan 1997. Under hans ledarskap har bolaget gått från att vara ett bolag med 310 anställda till att bli en av de ledande programvaruleverantörerna i Europa med fler än 10 000 anställda och förväntade intäkter under 2019 på € 1,61 miljarder. Visma har växt genom strategiska förvärv och har för närvarande verksamhet i hela Norden, Benelux, Centraleuropa, Östeuropa och Latinamerika.

Moan meddelade sitt beslut att träda tillbaka från rollen som vd under 2020, men kommer att fortsätta verka som styrelseordförande för Visma.

– Jag är mycket stolt över förtroendet att få bli Vismas nästa vd. Det är verkligen en stor utmaning att leva upp till den förebild som Øystein Moan är, men jag är extremt motiverad att sätta igång med jobbet att bygga bolagets framtid tillsammans med våra talangfulla medarbetare. Jag är övertygad om att Visma kommer att fortsätta vara ett mycket framgångsrikt företag, men det kommer att kräva en fortsatt tydlig strategi, en ännu mer professionell och gedigen kundupplevelse, samt ett fortsatt fokus på att förvärva framgångsrika cloudbolag som kan hjälpa oss att ytterligare stärka vår närvaro i Europa, säger Merete Hverven.

Merete Hverven har varit anställd på Visma sedan 2011 och är en starkt bidragande faktor till den positiva utveckling och den starka tillväxt som bolaget haft under de senaste åren. Hon har varit en del av koncernens ledningsgrupp sedan 2012 i rollen som högste HR-chef och på senare tid även som vice vd. Merete har stärkt Vismas position genom att rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare och talanger. Hon har varit djupt involverad i bolagsförvärv, sammanslagningar av bolag och omstruktureringsprocesser. Hon brinner för en företagskultur som skapar engagemang och mångfald. Hennes ledarskapsstil är direkt med fokus på genomförande och hon har blivit en förebild såväl inom Visma som i branschen.