Visma Retail och Extenda går ihop för att ytterligare stärka sin position som mjukvaruleverantör inom retail.

STG Partners köper de båda bolagen som samtidigt går samman och bildar ett gemensamt bolag. Affären kommer formellt att stänga den 1 oktober 2018. Vismakoncernen, med fokus på att vara en ledande spelare i Norden inom cloud software för SMB, offentlig sektor och enterprisekunder, har beslutat att avyttra softwarebolagen inom Visma Retail-divisionen.

– Retaildivisionen har på senare tid expanderat in på nya marknader och vi är övertygade att ett nytt ägarskap kommer att vara gynnsamt för dem vad gäller fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden, säger Vismas VD Øystein Moan.

Extenda är ett privatägt bolag med huvudkontor i Stockholm. Extenda erbjuder en ledande internationell POS-lösning (Point of Sale) med en imponerande kundportfölj.

– Jag är väldigt positiv till sammanslagningen med Visma Retail och det nya ägarskapet. Detta kommer att stärka bolaget och ge rätt förutsättningar att bli en global ledande aktör. Den nya produktportföljen kommer att ge ökade möjligheter och skapa ett starkare värdeerbjudande för våra kunder och anställda, säger Peter Carlman, grundare och ordförande, Extenda.

Tillsammans levererar bolagen komplexa och industrispecifika lösningar till många av de ledande retailaktörerna i Norden och internationellt.

Genom denna sammanslagning bildas ett nytt bolag där STG Partners går in som nya ägare. STG Partners är ett Silicon Valley-baserat private equity-bolag specialiserade inom software, data and analysverktyg. STG har en bred erfarenhet inom både mjukvaruinnovation och retail high tech-industrin.

– Extenda och Visma Retail är båda marknadsledande inom innovation och kompletterar varandra väldigt väl vad gäller styrkor, produkterbjudande och affärskultur. Vi ser en enorm potential i det nya bolagets möjligheter att bli en global marknadsledare. Vi ser fram emot att samarbeta med starka ledare från båda bolagen och bygga strategiska partnerskap med våra kunder där grunden för vår framgång byggs på våra kunders framgångar, kommenterar J.T. Treadwell, VD, STG Partners.

Peter Fischer, nuvarande divisionsdirektör på Visma Retail, blir CEO för det nya bolaget, och Håkan Valberg, nuvarande CEO på Extenda, tillträder som COO. Det nya bolagsnamnet blir Extenda Retail.

– Extenda och Visma Retail skapar tillsammans ett väldigt starkt erbjudande som kommer att hjälpa våra kunder med de möjligheter och utmaningar de står inför, kommenterar Peter Fischer, divisionsdirektör på Visma Retail.