Visolit blir Aspias IT-partner

Aspia, en av Sveriges ledande aktörer inom företagsnära rådgivning, har valt Visolit (tidigare TeleComputing) som IT-partner. Aspia bildades i fjol när det knoppades av från PWC. Sedan dess har man tagit över KPMG:s redovisning- och löneverksamhet och DLN, som sysslar lönetjänster, och är nu en nordisk koncern med 1450 anställda och en omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor. Företaget har fortsatt stora tillväxtplaner med ett stort digitalt fokus, och inleder nu ett utvecklingsarbete av sin IT-plattform. Som samarbetspartner valdes Visolit och företagen har nyligen slutit ett treårigtsamarbetsavtal till ett värde av cirka 70 miljoner kr.
⎯ Vi har kommit långt på vår digitala resa, och nu tar vi nästa steg genom att byta ut vår infrastruktur för IT till moderna molnlösingar som kommer att gynna både våra medarbetare och kunder. I en sådan fas är det avgörande att samarbeta med partners i framkant med erfarenhet på området. Visolit har sedan tidigare en god kännedom om vår IT-miljö och är därför en viktig partner på vår resa, säger Johan Ekblom, CIO på Aspia.
⎯ Redovisningsbranschen står inför ett systemskifte. Vi ser fram emot att vara delaktiga i detta och att hjälpa Aspia med deras digitala plattform och moderna lösningar. Deras verksamhet växer kraftigt redan nu och därför är det avgörande att leveranserna flyter på och att varken Aspias kunder eller medarbetare störs i sitt dagliga arbete, säger Johan Magnusson, vd på Visolit.