ZTE behöver delas upp och rebrandas

Den amerikanska regeringen har tillåtit ZTE att fortsätta köpa amerikansk teknik och återuppta sin affärsverksamhet i USA. Men det kan inte bli som tidigare, menar  Avi Greengart, forskningsdirektör, konsumentplattformar och enheter på analysföretaget GlobalData.

Företagets senaste rapport: “ZTE Is Back In Business: Now What?” Anger de specifika steg som Globaldata menar att ZTE måste ta för att återta förlorad mark på den amerikanska mobilmarknaden, inklusive stora förändringar i ZTE:s företagsstruktur och för varumärket.

– ZTEs smartphoneverksamhet är starkt beroende av försäljning via amerikanska mobiloperatörer. US Department of Commerce har lyft stoppet, men ZTE är inte ute av skogen än. Det politiska trycket kommer att fortsätta. För att stanna på amerikanska marknaden måste ZTE göra strukturella förändringar för att säkerställa att operatörer kan stå emot eventuellt politiskt tryck från amerikanska säkerhetsmyndigheter och kongressen, säger Avi Greengart.

– Den mest kritiska åtgärden ZTE kan vidta är att skilja sin konsumentenhet från sin nätverksinfrastruktur. Det kan vara omöjligt att bevisa att ZTEs nätverksprodukter inte har några säkerhetsproblem, men deras smartphones är baserade på amerikanska hård- och mjukvaruplattformar. ZTE Devices behöver sitt egen ledningsgrupp baserad utanför Kina, och för finansiell öppenhet bör det bolaget listas separat på en västlig aktiemarknad. Dessutom bör ZTE-enheter rebrandas till något utan “ZTE” i det – kanske till Axon, som är gruppens starkaste varumärket, säger Avi Greengart vidare.

Slutligen varnar Greengart för att de amerikanska leverantörer som återupptar försäljningen med ZTE, måste planera för en eventuell backlash från Kina. Kinesiska företag kommer, menar Greengart, att göra stora, statligt sponsrade investeringar för att minska beroende av alla viktiga amerikanska teknologier.